graphics graphics graphics Go to Home page


Resume

balkje

Gino J.A.A.M.Damen heeft aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Electrotechniek / Technische Informatica en Computerkunde gestudeerd. Aansluitend op zijn technische studie heeft hij bij de Leeuwarden Business School de kopcursus Management for Engineers gevolgd.

Zijn dienstplicht heeft hij vervult bij de Koninklijke Marine als KMR-officier bij de afdeling DPKM/Plannen. Hij hield zich o.a. bezig met de ontwikkeling van een Geavanceerd Personeelssimulatie omgeving en een Management Informatie Systeem (MAST) voor het personeelsbestand. In het verlengde van zijn dienstplicht is hij gedurende anderhalf jaar Beroeps-officier Bepaalde Tijd (LTZT3KV) en nog drie jaar burgerambtenaar geweest.

Bij Dienst Regelingen, agentschap van het Ministerie van LNV, is hij zes en half jaar werkzaam geweest als adviseur Planning & Control. Aldaar houdt hij zich bezig met het opstellen en bewaken van de begrotingen en jaarplannen en aansturen van een cluster. Maar ook zaken als advisering over (Europese) aanbestedingen, AO en Financieel Beheer vielen binnen zijn takenpakket.

Momenteel is hij werkzaam bij de gemeente Opsterland als controller bij de afdeling Bedrijfsvoering. In zijn portefeuille zit de afdeling Ontwikkeling.

In zijn vrije tijd houd hij zich bezig met een divers aantal hobbies, waaronder fietsen, lezen, modeltreinen, computeren en wandelen.

E-mail aan: Gino Damen, bij eventuele vragen of opmerkingen.

Top of page

balkje